Articles in “Mozillians”

Mozilla සමග Speech Recognition.

අදත් අපි කතාකරන්නේ හුගක් රසවත් මතෘකාවක්  ඒ තමයි voice  එහෙම නැත්තම් Speech Recognition.අද වන විට හුගක්  තාක්‍ෂණික  උපකරණ වල  amazon Echo, Google Home, Apple Home pad වගේ භාවිත කරනව. Speech … Read more

Dark Funnel Campaign එකෙන් ලංකාව ලෝකයේ දෙවන තැනට

Dark Funnel Campaign කිය න්නේ මොකක්ද කියල ඔබ දන්නවද ?  ලෝකයේ අන්තර්ජාල පහසුකම් වර්ධනය වීමත් එක්කම අපි දෙයක් ගැන අන්තර්ජාලයේ පරික්ෂා කලොත් ඔබට ඒ සම්බන්ධ ප්‍රතිපල ඕනේ තරම් ලබාගන්න පුළුවන්. නමුත් … Read more

இணைய பிழைச் செய்திகள் பற்றிய ஒரு விளக்கம்

உடைந்த வலைதளமானது எங்களுக்கு எரிச்சலூட்டும் அது ஒரு தொற்று நோய் போன்றது. அந்த வித்தியாசமான பிழைகள் என்னவென்று எமக்கு தெரியாது. எனவே பொது பிழையான HTTP பிழை பற்றிய ஒரு விளக்கம் HTTP பிழை என்றால் என்ன?   நீங்கள் இணையத்தளம் ஒன்றையேஅல்லது இணையமுகவரி ஒன்றையே கிள்க்செய்யும்பற்சத்தில் அந்த வலையதளத்ததை உங்களுக்கு காண்ப்பிப்பதற்காக உலாவி(Browser)  ஆனது எதாவது சேவையகத்ததை (Server)  தேடும். … Read more

නිතර password අමතක වෙනවද! මෙන්න Firefox වෙතින් iOS users ලට Lockbox!

Firefox ගැන ලියවෙන article එක්ක නිතර රැදෙන කෙනෙක් නම් Test Pilot experiments ගැන ඔබ අනිවාර්යයෙන් අසා ඇති.මෑතක් වෙනකම් desktop වෙනුවෙන් විවිධ experiments වල නිරත වී ඒ වගේම ඒවයෙන් ලැබූ සාර්ථකත්වය … Read more

Firfox Focus இன் புதிய அம்சங்கள் IOS , Android மட்டுமல்லாது BlackBerry Key2 இலும்!

Firefox Focus ஆனது 2015 டிசம்பரில் உள்ளடக்க தடுப்பானாக(Content Blocker) IOS இற்கு அறிமுகப்படுத்தியதில் இருந்து பாவனையாளர்களின்(Users) கோரிக்கைகளையும் பரிந்துரைகளையும் கவனத்தில் கொண்டு ஆப்பிள் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டிற்கான தனித்துவமான உலாவியை தொடர்ந்தும் மேம்படுத்தியுள்ளோம். நாம் APP Store இன் கருத்துகள் மற்றும் … Read more

கலை மற்றும் ஆலோசனைகளை செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் ஆய்வு செய்ய சுமார் $225,000 Mozilla வழங்கவுள்ளது

“Mozilla சமீபகால விருதுகள் சமூதாயத்தின் மக்ககளை மற்றம் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) செயற்திட்டங்களை ஆதாரித்து வருகிறது.”   மொஸில்லாவின், ஒரு ஆரோக்கியமான இணையத்தளத்தை ஆதாரிக்கும் ஒரு வழி, ரியோவில்(Rio) உள்ள ஆன்லைன,(Online) தனியுரிமை ஆர்வலர்கள் கூட்டுறவு, டெட்ராய்டில்( Detroit) உள்ள சமூக … Read more

Mozilla, යුරෝපා කොමිසමේ තීරණයට ප්‍රතිචාර දක්වයි

Android පද්ධතිය සඳහා ඇතුලත් ගූගල් නීතී සහ සම්බාධක ජුලි 18 වන දින යුරෝපීය කොමිසම විසින් අනුමත කර ඇත.මේවා ඉතාමත් සංකීර්ණ ගැටළු වන අතර, යම්කිසි කාලයක් සඳහා මෙම පිළියම් ඇගයීමට ලක් … Read more

කලාව සහ කෘතීම බුද්ධි ගවේෂණය වෙනුවෙන් Mozilla වෙතින් $225,000ක්

කෘතීම බුද්ධිය මගින් සමාජයට ඇති වන බලපෑම පිලිබඳ පරීක්ෂා කරන පුද්ලයින් සහ ව්‍යාපෘති සඳහා Mozilla වෙතින් ඇගයීම්   අන්තර්ජාලය යහපත් ස්ථානයක් බවට පත්කිරීම සඳහා නිරන්තරයෙන් කැප වී කටයුතු කරන Mozilla … Read more