SLIIT

Executive committee Board 
 • Geethmaka Dissanayake – Club Captain
 • Pasindu Bandara Aththanayaka – Vice Club Captain
 • Ariyarathna D.D.C.M. – Secretary
 • Tharindu Balasooriya – Assitant Secretary
 • Sankalpa Rajapaksha – Treasurer
 • K.D.D.Dimodi – Assitant Treasurer
 • Salitha Tennakoon
 • Danuja Jayasuriya
 • Shashika Kahatapitiya
 • Ashan Maduwantha
 • Manjitha Wijesekara
 • Heahan Rathsara Kotuwe Gedara