Articles tagged with “New contributors needed”

MDN සඳහා සක්‍රීය දායකත්වය සැපයීම #MDN #MozDevNet

ලෝකය පුරා මිලියන 17කට වැඩි පරිශීලකයක් පිරිසක් භාවිත කරන, පිටු 13,000කට වඩා අඩංගු MDN හෙවත් Mozilla Developer Network Web Documents සඳහා නව භාෂාවන් එකතු කරමින් දායකත්වය ලබාදෙන්නට ඔබටත් පුළුවන්. සිංහල, … Read more